Działalność

DziałalnośćFoto kronika
Wyjątkowe miejsce dla tych, którzy kochają muzykę

Co robimy?

PSM I stopnia w Lubaczowie prowadzi naukę na: akordeonie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie, skrzypcach. Nauka zorganizowana jest w dwóch cyklach: 6 – letnim i 4 – letnim.

Obok indywidualnych lekcji gry na instrumencie, uczniowie poszerzają swoją wiedzę podczas zajęć teoretycznych: kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych, a w klasach starszych realizują także naukę gry na instrumencie dodatkowym – fortepianie (oprócz pianistów) oraz uczestniczą w zajęciach chóru i zespołów kameralnych.

Nauka w szkole muzycznej to nie tylko wszechstronny rozwój muzyczny dziecka. To także kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozbudzanie jego zainteresowań, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie pamięci czy poprawa koncentracji. Doskonała baza lokalowa i profesjonalne wyposażenie szkoły zapewnia komfortowe warunki do nauki. Każdy z uczniów ma również możliwość prezentacji swoich osiągnięć i umiejętności podczas organizowanych przez szkołę koncertów, popisów i audycji, dzięki czemu uczy się poprawnego zachowania na scenie i radzenia sobie ze stresem.